galerie foto contact
administraţie date geografice economie cultura şi tradiţii turism                                       prima pagină
 
Politica de confidentialitate


Precizări generale
Primăria este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu legea 677/2001 și cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Această declarație de confidențialitate explică modalitatea în care Primăria procesează datele cu caracter personal ale cetățeanului, cum o efectuează și în ce scopuri.
Scop
Site-ul Primăriei este o platformă web prin care Primăria oferă cetățenilor posibilitatea achitării online impozitelor, amenzilor și diferitelor taxe către bugetul local, sesizării de probleme, verificării și depunerii de documente online. Orice contribuabil poate folosi Sistemul electronic de consultare și plată a taxelor și impozitelor locale integrat în Portal după autentificare. Autentificarea se face pe baza unei perechi utilizator / parolă care se eliberează la ghișeele Primăriei personal, dupa prezentarea Cărții de Identitate. Pentru a facilita accesul la operațiunea de plată a taxelor, este inclusă opțiunea de plată fără autentificare. Pentru a putea procesa în mod corect plata și pentru a putea diminua corespunzător debitele contribuabilului, această opțiune este accesibilă prin introducerea CNP-ului (persoane fizice) respectiv CUI-ului (persoane juridice). Introducerea acestor coduri este o acțiune voluntară, liberă și implică acordul utilizatorului pentru preluarea lor de către Primărie prin Portal.
   
Temei
Conform Legii 215/2001 a administrației publice locale „autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să elaboreze şi să aprobe bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în condiţiile legii”. Primăria colectează date cu caracter personal aparținând cetățeanului pentru a-și îndeplini obligația legală expusă mai sus. Aceste date se obțin fie în mod direct de la dvs., fie de la alte instituții publice în acord cu dispozițiile Legii 27/1994 privind impozitele și taxele locale și a Codului Fiscal.
Date personale procesate
- Numele și prenumele, CNP, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon.
- Cuantumul taxelor și impozitelor locale.
- Bunurile imobile deținute de dvs. precum și mobile ca de exemplu autoturismul.
- Credențiale: Parole, informații de securitate similare folosite pentru autentificare și acces la cont.odului Fiscal.
Cum folosim datele cu caracter personal
Primăria procesează date cu caracter personal exclusiv în scopurile reglementate prin lege, în acord cu Politica de Prelucrare a datelor cu caracter personal și respectând normele și măsurile tehnice și organizatorice de asigurare a securității și integrității acestora. În Portal nu se stochează date cu caracter personal, toate aceste informații sunt stocate doar pe serverele Primăriei cu respectarea legislației în vigoare și a GDPR. Datele cardului cu care se face plata se completează pe pagina securizată a procesatorului de plăți online. Confidențialitatea acestor date este garantată de standardele internaționale în vigoare. Primăria nu are acces sub nici o formă la nici o informație despre datele cardului cu care se efectuează tranzacția, datele proprietarului cardului, sumele disponibile, codurile de activare sau codurile înscrise pe card. Aceste informații sunt procesate exclusiv prin schemele de plată VISA și Mastercard.
Drepturile cetățeanului în calitate de persoană vizată:
Dat fiind statutul de instituție publică a Primăriei persoana ale cărei date sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi:

- Dreptul la informare – poți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor tale personale;
- Dreptul la rectificare – poți rectifica datele personale inexacte sau le poți completa;
- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul la restricționarea prelucrării – poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul la portabilitatea datelor – poți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
- Dreptul de a depune plângere – poți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării - Datelor cu Caracter Personal;
Revizuirea politicii de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a revizui din când în când această politică sau orice parte a acesteia, conform legislației în vigoare. Vă rugăm să consultați periodic politica privind modificările operate.

Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020

Planul de integritate al primariei comunei Apoldu de Jos

Declaratie SNA

Amănunte necesare pentru plătitorii de IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN :

Adresa:
Primăria Comunei Apoldu de Jos
str. Principală nr.72


Detalii cont:
Trezoreria Săliște
Cod Fiscal: 4678945
Cont: RO08TREZ58521070203XXX


Informaţii Generale
Apoldu de Jos

Comuna este situată la :
39 km de Sibiu
24 km de Sebeş Alba.

Legătura comunei cu reşedinţa de judeţ:
DJ 106 Apoldu de Jos - Miercurea Sibiului şi DN1 Miercurea Sibiului - Sibiu.

Reţeaua stradală:
17,6 km din care 2,4 km asfaltaţi.

Vecini:
Nord: Judeţul Alba;
Sud: Sălişte;
Est: Ludoş, Ocna Sibiului;
Vest: Miercurea Sibiului.

Cel mai apropiat spital:
Sibiu sau Sebeş.

Staţie cale ferată:
Gara Apoldu de Jos (la 1 km de sediul Consiliului Comunal).

Administraţie:
Primar - Ioan NICOARĂ
Viceprimar - Nicolae BOZAN
Secretar - LUPU CARMEN-AURELIA

PRIMĂRIA
str. Principală, nr. 72
557010 Apoldu de Jos
jud. Sibiu, România
tel. 0269/588101, fax 0269/588111
apoldudejos@gmail.com

ŞCOALA
tel. 0269/588212

DISPENSAR COMUNAL
tel. 0269/588105

POLIŢIE
tel. 0269/588108

MASURI

© Consiliul Local Apoldu de Jos 2005-2007 • webdesign TNT Computers | Politica de confidentialitate